Synergy in de zorg
Meer werkplezier en hogere inzetbaarheid voor medewerkers in de zorg

Veel zorgorganisaties worstelen met de vraag hoe medewerkers beter kunnen functioneren, meer plezier in hun werk kunnen hebben en duurzamer inzetbaar zijn. Alleen de medewerkers zelf kunnen daarvoor zorgen. Ons programma Synergy in de zorg faciliteert een proactieve houding van werknemers en verbindt persoonlijke doelen met die van de organisatie en andersom. Juist in die optimale verbinding, daar zit de synergie voor duurzame inzetbaarheid.

Contact opnemen

Synergy in de zorg, hoe werkt het?


Het aangaan van een verbindende dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers blijkt een versterkende werking te hebben om de eigen regie van medewerkers te activeren. Belangrijk is dat zowel medewerkers als leidinggevenden hierbij ondersteund worden om een effectieve dialoog te voeren over de juiste onderwerpen. Synergy in de zorg activeert medewerkers dan ook om een goed voorbereide dialoog te voeren die direct leidt tot hogere inzetbaarheid.

Om eigen regie bij medewerkers in zelforganiserende teams te activeren beschikt het programma over een aanvullende applicatie.

Persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de medewerker worden continu gemonitord. Interventies om hierbij te helpen worden naar behoefte geactiveerd. De resultaten van de interventies worden nauwkeurig geëvalueerd om risico’s op het gebied van toekomstige inzetbaarheid te verlagen.

‘Next level’ persoonlijke ondersteuning


De medewerkers beschikken over een specifiek op de persoon afgestemd online ondersteunings- en trainingsprogramma. Zij worden met regelmaat geprikkeld om eigen regie te nemen in hun ontwikkelproces. Hierbij staat telkens de vraag centraal hoe de medewerker effectiever en met meer voldoening kan functioneren.

De kracht van de verbindende Synergy Dialoog is dat zowel medewerkers als hun leidinggevenden door het systeem worden ondersteund. Dit creëert op een natuurlijke manier bij beiden een sterk gevoel van serieus genomen worden door de organisatie. Dat is niet alleen belangrijk maar ook een noodzakelijke voorwaarde voor een persoonlijk groeipad naar meer betrokkenheid, eigenaarschap en motivatie.

Meten is weten


Door de online aanpak wordt cruciale stuurinformatie inzichtelijk, die bij alternatieve programma’s niet naar voren komt. Hierdoor kan duurzame inzetbaarheid nog beter worden vormgegeven. Om de voortgang en kwaliteit te waarborgen worden alle processen geborgd met alert-en activatiesystemen.

College van Deskundigen


Ons team wordt bijgestaan door een college van deskundigen. De doelstelling is om behaalde successen nog verder te vertalen in slimmere en effectievere oplossingen. Onze praktijkervaring in combinatie met de ‘wetenschap’ zorgt voor verdere versterking van het succes rondom Synergy en duurzame inzetbaarheid. Organisaties die gebruik maken van Synergy in de zorg kunnen gebruik maken van de al aanwezige beschikbare kennis.