Protect | Arbeidsveiligheid

Uw medewerkers veilig en professioneel inzetbaar


Onveilig routinegedrag is vaak de oorzaak van ongevallen op de werkvloer. Protect zorgt ervoor dat medewerkers en leidinggevenden veilig werken niet langer als probleem ervaren, maar als natuurlijke werkwijze hanteren.

Contact opnemen

Aanpak


Door middel van een toekomstgerichte en verbindende dialoog is veilig werken vanzelfsprekend. Door unieke handvatten om medewerkers te inspireren en te motiveren zijn medewerkers in staat op persoonlijk leiderschap te tonen. Een verrassend positieve return of investment is gegarandeerd. Dit doen we door:

  • Het bepalen van een duidelijke en inspirerende koers
  • Het bieden van handvatten om persoonlijk leiderschap te tonen
  • Een toekomstgerichte en verbindende dialoog te faciliteren
  • Het bieden van handvatten om persoonlijk leiderschap te tonen
  • Het versterken van verbinding en vertrouwen
  • Stuurinformatie met inzicht in risico’s en verbeteringen
  • Borging van alle processen

Aanvragen vrijblijvend gesprek

Resultaten


Medewerkers werken veiliger
Meer grip op verzuim en incidenten
Uw medewerkers duurzaam inzetbaar

Betrokken en gemotiveerde medewerkers
Hogere medewerkerstevredenheid
Meer (financieel) rendement

Specificaties


Doelgroep: bouw
Organisatie omvang: middelgroot t/m groot
Trainingsomgeving: klassikaal en online

Belasting arbeidsprocessen: minimaal
Tarief: op aanvraag